Apollo Universal Prostate Probe - Black

$9.95 $11.70

Pliable durable virtually seamless prostate probe. Easy pull handle.