Apollo Curve Prostate Probe - Blue

$9.95 $11.70

Pliable durable virtually seamless prostate probe. Easy pull handle.